Usvetu :: HOLOGRAPHY - Laboratory for Quantum Optics and Lasers ::

HOLOGRAPHY - Laboratory for Quantum Optics and Lasers

Ljudi
Holo-art
Holo-industrija
Holo-zabava
Holo-patenti
Holo-linkovi
Holo-skupovi
Holopedija
Holo-štampa
Holo-nauka
Izvan holografije
Holo-pitanja
Contact

Laboratory for Optics and Lasers
Holography, Quantum optics, Laser development, LIDAR, Optical metrology - length standard and more to come!
laser.ipb.ac.rsDennis Gabor

Usvetu

1 2 3 4 >>
Dr. Dejan Pantelić 18. Feb 2008.

Hologrami koji se mogu upisivati i brisati

Realizovan novi fotoprelamajući holografski materijal >>>
Dr. Dejan Pantelić 23. Mar 2007.

Hologrami kao pomoćno sredstvo u neurohirurgiji

Opisana je primena holograma generisanih na osnovu tomografskih snimaka. >>>
Dr. Dejan Pantelić 20. Feb 2007.

Holografsko generisanje nanostruktura

Interferencijom nekoliko snopova generisana veoma komplikovana prostorna struktura >>>
Dr. Dejan Pantelić 20. Feb 2007.

Hologrami snimljeni zračenjem talasne dužine 46,9 nm

Korišćen je laser koji emituje zračenje u dubokoj UV oblasti >>>
Dr. Dejan Pantelić 14. Feb 2007.

Novi kompozitini materijali u holografiji

Dodavanjem čestica nanometarskih dimenzija u polimernu matricu dobija se novi tip materijala >>>
1 2 3 4 >>

Total 16 article(s).


NEW

Hologrami koji se mogu upisivati i brisati
Denisjuk, Juri Nikolajevič (1927, Soči - 2006)
Kosmos u orahovoj ljusci
Pitanja koja nam ponekad postavljaju
Nils H. Abramson
3D
Dennis Gabor
Darko Vasiljević
Laserska mikrotoma
Kvantna holografija
executed at 0.0082s